اخبار

تولید مواد سیاهکاری سرد آلومینیم برای مقاصد تزئینی (پیوتر) در کشور

اخیرا با رواج تولید ظروف و قطعات پیوتر- به دلیل به صرفه نبودن واردات این محصولات از کشورهایی مانند چین، تایلند و...

مواد سیاهکاری سرب خشک بطور مستقیم در دمای محیط

مواد سیاهکاری سرد برای زاماک بطور مستقیم


صفحه 2 از 2      < | 1 | 2 | >