اخبار

تولید مواد سیاهکاری سرد آلومینیم برای مقاصد تزئینی (پیوتر) در کشور

اخیرا با رواج تولید ظروف و قطعات پیوتر- به دلیل به صرفه نبودن واردات این محصولات از کشورهایی مانند چین، تایلند و تایوان- و همچنین نیاز به آبکاری قطعات به روش پیوتر و از طرفی، ساده نمودن این روش پوشش دهی، بعد از ارائه سیاهکاری سرد سرب خشک (زاماک)، تولید مواد شیمیایی جهت سیاهکاری مستقیم آلومینیم (بدون نیاز آبکاری) در دستور کار بخش تحقیق و توسعه مجموعه ردوکس شیمی قرار گرفت و پس از طی مراحل آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، به تولید انبوه رسید.  

این پوشش هیچ نیازی به عملیات ابتدایی مانند آندایزینگ، کرماته یا زینکاته نداشته و فقط بعد از چربی گیری و خنثی سازی سطح با اسید رقیق به صورت غوطه وری و یا اسپری در دمای محیط و بدون بو، بخار و گاز قابل اجراست. چسبندگی پوشش طوری در نظر گرفته شده که توسط اسکاچهای گردان، فرچه های نرم و دیگر ابزار مرتبط بتوان عملیات نهایی را روی آن به انجام رساند. از دیگر خواص این محصول جدید می توان به پذیرش کلیه پوششهای تکمیلی همچون انواع لاک (وارنیش) کوره ای یا هوا خشک اشاره نمود. پوشش حاصل کاملا مورد تایید تولیدکنندگان بزرگ این قطعات در کشور قرار گرفته است.

(لینک خبر در نشریات تخصصی)


بازگشت به آرشیو خبر