اخبار

مواد سیاهکاری سرب خشک بطور مستقیم در دمای محیط

 مواد سیاهکاری سرب خشک بطور مستقیم در دمای محیط تولید و پس از طی آزمایشات اولیه وارد بازار شد.

 این مواد با کد محصول PB-200 در دسترس مشتریان عریز می باشد. با تغییر میزان آب میتوان تیره و روشنی پوشش را کنترل نمود. اسکاچ زدن پوشش بسیار راحت بوده و نیاز به صرف انرژی و نیروی و زمان کاری زیاد نیست. سفیدک نمی زند و بافت لاک نهایی را دچار ذبری نخواهد کرد. کاریری آسان و در دمای محیط، بدون بو، گاز یا بخار از امتیازات این محصول جدید و منحصر بفرد میباشد. 

(لینک خبر در نشریات تخصصی)


بازگشت به آرشیو خبر