اخبار

تولید مواد سیاهکاری قلع (پیوتر) دوستدار محیط زیست

با توجه به سمیت مواد سیاهکاری قلع در گذشته و ایجاد مسائل زیست محیطی و آلودگیهای آبی و در پی آن مسمومیت نسبی پرسنل خش زنی- که عمدتا خانمها هستند- بخش تحقیق و توسعه ردوکس شیمی پس مدت کوتاهی تحقیق و بررسی اقدام به ارائه مواد شیمیایی جدید جهت سیاهکاری قلع نمود.

این مواد کاملا دوستدار محیط زیست بوده و در طبیعت براحتی تجزیه می گردند. میتوانید عملکرد مواد را در تصاویر مشاهده نمایید.

(لینک خبر در نشریات تخصصی)


بازگشت به آرشیو خبر